بهار


نام: دکتر سیمین دخت
نام خانوادگی: احساسی
تلفن ثابت: 88961748
تلفن ثابت: 88965818
آدرس پستی: خ کارگر شمالی ـ نرسیده به پمپ بنزین ـ س آزمایشگاه بهار ـ ش 249
شرح فعالیت: آزمایشگاه تشخیص طبی
شناسۀ نقشه: 33B4
تاریخ اضافه شده: 2011-04-13 15:58:00    بازدید: 19
Powered by Sigsiu.NET